Soms doof ons vlammetjie uit, maar ‘n ontmoeting met ‘n ander persoon kan hom onmiddellik weer aan die lewe blaas.

- Albert Schweitzer

AFR | ENG

Welkom

Die Maranatha Trust is ‘n openbare weldaadsorganisasie. Die Trust fokus op onderrig en opvoeding; en fasiliteer volhoubare gemeenskapsprojekte in die Swartland, veral in meer afgeleë areas waar daar minder opvoedingsgeleenthede is. ‘n Gemeenskap word ondersteun en begelei om self probleemsituasies aan te spreek, eerder as om te wag op hulp van elders. Diegene wat direk by ‘n projek baatvind word dus begelei om in ‘n toenemende mate self verantwoordelikheid te aanvaar vir die volhoubare bestuur en onderhoud daarvan.

Waar daar liefde en deernis is, daar is God.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Where there is compassion and love, there is God.